Anthologies

 

 

2015: Contemporary Writers of Poland. Anthology edited by Danuta Błaszak. Published by Dreammee Little City. 205 pages. Anna Frajlich poems on pages 25-35.

 

2015: Anthology. Pięć wieków poezji o Lublinie (Five centuries of poetry about Lublin). Anna Frajlich poem „W Lublinie”. Edited by Waldemar Michalski. Published by Wschodnia Fundacja Kultury “Akcent”. Lublin, Poland. 452 pages.

2013: Anthology Pejzaz Intymny (The Intimate Landscape) published by Oficyna Konfraterni Poetow – 1986, Krakow 2013, Poland. 117 pages, compiled and edited by Jacek Lubart-Krzysica.

2013: Anthology Jaka Polszczyzna taka Ojczyzna published by Oficyna Konfraterni Poetow – 1986, Krakow 2013, Poland. 91 pages, compiled and edited by Jacek Lubart-Krzysica.

2012: Anthology, K vostoku ot solnca (Russian poems and translations into Russian). 16 poems by Anna Frajlich translated by Anatol Roitman. Published by Novosibirsk State University, Russia

2012: Anthology Słowo nie umiera published by Oficyna Konfraterni Poetow - 1986 , Krakow 2012, Poland. 98 pages, compiled and edited by Jacek Lubart-Krzysica.

2010: Anthology of PEN(International PEN Centre for Writers in Exile American Branch). 288 pages compiled and edited by Iryna Dybko Filipchak. Printed by Computoprint Corp. Clifton, NJ, USA.

2009: Moje serce zostało we Lwowie. Antologia poezji lwowskiej (My heart remained in Lvov. Lvov Anthology). 200 pages, Wydawnictwo BOSZ, Poland.

See review on-line.

2007: Klucz do Swiata, podręcznik do języka polskiego. Szkoly ponadgimnazjalne, klasa 1, cześć 1. Textbook for polish language for high school. Beata Drabik, Jakub Pstrąg, Andrzej Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa. Poland.

2002: Język polski, miedzy nami, podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum. Textbook for polish language for high school. Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Roland Maszka, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk, Poland.

2002: Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999 (Anthology of polish Poetry Abroad 1939-1999). Wyboru dokonał, opracował i napisałprzedmowę Bogdan Czaykowski. 632 pages, Czytelnik, Warszawa, Poland and Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto.

2002: Poezja Polska Antologia Tysiąclecia tom2 (Millenium of Polish Poetry Anthology vol2). 773 pages, pod redakcją Aleksandra Nawrockiego,Wydawnictwo Ksiąźkowe IbiS, Warszawa Poland.

2001: J Wittlin & Modern Polish and Polish-American Poetry , A Commemorative Anthology. 86 pages, Edited by Piotr Gwiazda, Polish Cultural Institute, New York.

1999: Snuć miłość... Polska poezja miłosna XV-XX w. Antologia (Spin Love...Polish Love Poetry XV-XX century). Wstęp, wybór i układ Włodzimierz Bolecki. 494 pages, Swiat Książki, Bertelsmann Media, Warszawa, Poland.

1996: Ambers Aglow An Anthology of Contemporary Polish Women's Poetry. 440 pages, Compiled, Translated and with a Critical Introduction by Regina Grol. Host publications, Austin, Texas.

1996: Almanac-96 (in Russian). 108 pages, editor Boris Vetrov, Effect Publishing Inc., New York.

1995: W imię miłości...Antologia wierszy miłosnych poetek polskich ( In the Name of Love... Anthology of Womens Love Poetry). 205 pages, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „ Adam”, Warszawa, Poland.

1994: Wiersze i Poematy o Ziemi Szczecinskiej (Poems about Szczecin). 308 pages, opracowała Hanna Niedbał, Książnica Szczecińska, Szczecin, Poland.

1991: Od Staffa do Wojaczka Poezja polska 1939-1988 t2 antologia (From Staff to Wojaczek, Polish Poetry 1939-1998 vol2 Anthology).928 pages, editors: Bohdan Drozdowski and Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Lódzkie, Lódź, Poland.

1989 : Moderne Polnische Lyrik (Wspolczesna Poezja Polska), (Modern Polish Poetry). 72 pages, Bilingual selection (Polish- German), Wien, Austria.

1985: Columbus Names the Flowers: Mr. Cogito's 12 year anthology. 105 pages, editors: Robert A. Davies & John M. Gogol, Mr. Cogito Press, Pacific University, Forest Grove, Oregon.